Скален Орел

Скален орел
Снимка: Kevinsphotos/pixabay.com

Една от едрите птици е скалният орел. Тази птица се отличава с внушителни размери и ловни умения и затова от хиляди години вълнува въображението на човека в целия си ареал на разпространение.

Орелът е не само птица с безпогрешно око, тя е връзката между небето и земята, между хората и боговете. В скандинавската митология в клоните на свещеното дърво на живота - Игдрасил стои кацнал могъщ орел. А върховният бог при римляните го използва за вестител на волята си.

Орелът е символ на божествена сила и власт. Използването му като ловна птица от владетелските династии засилва представата на него като за върховен господар.

Величествената птица е национален символ на редица държави и присъства в гербовете на още много други.

Достолепният орел е представител на дивата природа у нас и краси небесната висина с присъствието си. Защо наричаме скалният орел скален и с какви други названия е известен? Как можем да го познаем в нашата природа? Каква роля играе в човешкия ни свят и можем ли да намерим място за него сред най-разпространените птици у нас?

На тези въпроси може да се намери отговор, ако се запознаем с великолепния и горд господар на небето.

Местообитания на скалния орел

Скалният орел е с научно название Aquila chrisaetos и е сред най-едрите грабливи птици у нас. Видовото име от латински chrisaetos е транскрибирано от старогръцки и се превежда точно като златен орел.

По тази причина другото му широко разпространено название е златен орел. С него птицата се нарича на английски - Golden Eagle. Това название е получено заради жълтеникавите копиевидни пера по главата, придаващи златния оттенък на оперението

Има 5 или 6 признати подвида, диференцирани по географско разпространение, размер и оцветяване.

Златният орел е сред птиците с най-широк ареал на разпространение в световен мащаб. Може да се наблюдава в цяла Европа, Азия, Северна Африка, Арабския полуостров и Северна Америка.

Скалният орел живее най-вече в планинските райони. Той се среща в открити и полуотворени местообитания до 3600 метра над морското равнище. Типовете местообитание са тундрата, храсталаци, тревни съобщества, гори и планински места.

Как изглежда скалният орел?

Тази хищна граблива птица е най-голямата от този вид в Северна Америка, както и в някои части на Европа. Птицата е тъмнокафява на цвят, с дълги и широки криле.

Дължината на тялото е от 80 до 93 сантиметра. Крилата им имат размах от 185 до 220 сантиметра. Мъжките и женските са подобни на вид, но женската е по-голяма. Нейното тегло варира, от 3940 до 6125 грама, при мъжете то е от 3 хиляди грама до 4475 грама.

Скален орел в поелт
Снимка: 272447/pixabay.com

Почти цялото тяло на възрастните е тъмнокафяво, с изключение златистата зона в близост до короната, тила и страните на шията и лицето.

Опашката им е сивокафява. Големите летателни пера на крилата изглеждат кафеникаво сиви, докато главата, тялото и по-дребните пера на предния край на крилата са черни. Човката и ноктите на скалния орел също са черни, в същото време краката им са жълти.

Типичен белег на скалния орел е жълтеникаво - кафявото златисто оперение на темето и тила, където перата имат форма на копие. При полет средата на крилото е по-светла.

Младите скални орли и приличат на възрастните, но имат леки петна по върховете на крилата и широка бяла лента на опашката с дебел черен кант по края. За 4 до 6 години младите достигат оперението на старите.

Начин на живот на скалния орел

Двойките на територията на България са птици силно териториални и защитават яростно голямата си територия. Те са много привързани към нея и формират един постоянен вид в нашата страна, който е разпространен главно в планинските райони. Числеността му наброява едва 150-170 двойки и през миналия век е бил на изчезване.

Размножаване на скалния орел

Скалният орел е моногамно животно. Може да поддържа връзка в двойка няколко години. При немигриращите популации двойката остава заедно през цялата зима.

За мигриращите скални орли размножаването и формирането на двойки започва, когато орлите се върнат в местата на размножаване, между февруари и средата на април. Общите дейности по ухажване включват вълнообразен полет от единия или двамата членове на двойката, преследвания, въздушни гмуркания и летене заедно.

Размножават се от март до август в зависимост от географското разположение. Те са заседнали в повечето случаи и прекарват времето си в една и съща територия през цялата година. Тези двойки започват да вият гнезда още от декември.

Двойките имат по няколко гнезда и ги използват повторно, като ги ремонтират за всеки размножителен сезон.

Най-често гнездата на скалните орли се разполагат на скали, но може да бъдат и на дървета, речни брегове, дори на вятърни мелници или кули. И двамата участват в изграждане и ремонт на гнездото.

То е съградено от пръчки и местна растителност и облицовано с меки листа, треви, мъхове и лишеи. Гнездата им са огромни, до 2, 5 метра широки.

Женската снася от 1 до 4 яйца и интервал от 3-4 дни между всяко. Тя започва да мъти със снасяне на първото яйце и е отговорна на инкубацията, макар че и мъжкият участва понякога.

Яйцата са мръсно бели на цвят с кафяво или червеникаво кафяво оцветяване. След 35-45 дни се излюпват малки, които в началото са много нестабилни.

Пилетата от първите яйца обикновено са по-големи от последните излюпени и най-често убиват малките си братя и сестри. Битката е за храна, тоест за оцеляване.

Златен орел
Снимка: Kevinsphotos/pixabay.com

Двамата възрастни едновременно хранят малките. На възраст от 45 до 81 дни те напускат гнездото, макар че още на 10 седмици са готови да излетят.

За период от 4 до 7 години младите птици постигат оперението на възрастните

Знае се, че в дивата природа скалният орел живее до 32 години.

С какво се храни скалният орел?

Храната на скалния орел се състои предимно от дребни бозайници като зайци, катерици, прерийни кучета и мармоти. Те ядат също птици, влечуги и риби в по-редки случаи.

Понякога тази могъща птица улавя и едра плячка. В нея се включват тюлени, копитни животни, язовци, койоти. Известно е, че умеят да улавят гъски по време на полет.

Двойка орли често ловуват заедно. Единият гони плячката до изтощение, другият се хвърля и я убива. Тези птици също трупат запаси. Неизядени животни се оставят за по-късно хранене.

Скалния орел е върховен хищник и е на върха на хранителната верига. Враговете му са малко. Мечките гризли са единствените хищници, които ги преследват.

Скалния орел има обаче доста конкуренти за храната си. Това са други видове орли, като плешивия орел, или ястреб, а също и обикновения гарван и сокол.

Значение на скалния орел

Тази забележителна птица е полезна за животновъдството, защото изяжда голям брой зайци, които се конкурират с домашния добитък за храна. Те обаче също са причина за загуби на добитък, защото скалният орел напада някои домашни животни.

Птицата е защитена от закона и в България е включена в Червената книга. Тя е важна за баланса на екосистемата и за регулация на видовете, които ловува.

Главните заплахи за скалния орел са бракониерството и отстрела на птицата, както и безпокойството от страна на човека при гнездене на орела.

Огромните размери и уменията на ловец на скалния орел са използвани от хилядолетия от хората, които обучават тези птици за лов на различни видове дивеч.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest