Бекас

Бекас
Снимка: publicdomainimages/pixabay.com

Бекасът е изключително интересна водолюбива птица, свързана с неочаквани названия. Особеностите на нейния полет и сравнително малките размери на тялото я правят много трудна мишена. Този, който успее да я порази, е истински майстор. Затова от английската дума за бекас, която е snape, е дошло и названието снайперист за тези точни стрелци.

Има още много други интересни и важни неща за птицата бекас.

Произход на бекасите

В блатата, тресавищата, тундрата и влажните ливади в цялата Палеарктика може да се срещне птицата бекас.

Обикновеният бекас е официално описан от шведския натуралист Карл Линей през 1758 година в десетото издание на неговата Systema Naturae под двучленното име Scolopax gallinago. Сега видът е поставен заедно с 17 други бекаси в рода Gallinago, който е въведен от френския зоолог Матюрен Жак Брисон през 1760 година. Името gallinago е латинското название за горски бекас или пак от латински gallina, означава кокошка, като добавим и наставката -ago, което означава наподобяващ, се получава название за бекас - наподобяващ кокошка.

Признати са два подвида бекаси:

- gallinago gallinago faeroeensis - гнезди в Исландия, Фарьорски острови, Оркнейски и Шетландски острови и негнездящи на Британските острови

- gallinago gallinago - номинален подвид, който се размножава в Централна, Северна Европа и Азия. Има и негнездящи в Западна Европа, Африка, Индонезия и Япония

Северноамериканският бекас на Уилсън преди се е считал за същия вид и е посочен като такъв в по-старите ръководства.

Местообитание на бекаса

Обикновеният бекас, Gallinago gallinago, се среща главно в цяла Европа, но ареалът им се простира на юг през южната част на Азия, до Централна Африка. Те мигрират и прекарват зимите си в по-топлия климат на Централна Африка. Обикновените бекаси живеят в Ирландия и Обединеното кралство.

Техните места за размножаване са в почти цяла Европа и Азия, като се простират на запад до Норвегия, на изток до Охотско море и на юг до централна Монголия. Те също се срещат да се размножават по крайбрежието на Исландия. Когато не се размножават, те се намират в Индия, по бреговете на Саудитска Арабия, по протежение на северната част на Сахара, западната част на Турция и зоната на Средна Африка, започваща чак на запад от Мавритания изток до Африканския рог в Етиопия на изток и продължават на юг до Замбия.

Среда на живот на бекасите

Птица бекас
Снимка: AidanSemmens/pixabay.com

Обикновените бекасини са прелетни птици. Обикновеният бекас се среща само в сладководни влажни зони, където се хранят в блата, потоци, брегове, блата и влажни ливади. Те гнездят на по-сухи, тревисти ненаводнени ливади в близост до местата им за хранене. По време на размножителния си период обикновените бекаси са около откритите сладководни или солени блата, блатисти ливади и блатиста тундра, където растителността е богата.

Техният избор на местообитание през неразмножителния сезон е подобен на този през размножителния период. Те също така обитават антропогенни местообитания като пречиствателни станции и оризови полета, както и високи земи по устията и бреговете на реките.

Как изглежда бекасът?

Обикновените бекасини са блатни птици с къси си крака и къс врат. Техните клюнове са дълги - 6.4 сантиметра и ги използват за сондиране за храната си. Те са около два пъти по-големи от главите им поради тази причина.

Мъжките бекаси тежат средно 130 грама, докато женските са по-малки, тежащи от порядъка на 78-110 грама. Обикновените бекаси имат размах на крилете между 39-45 сантиметра и средна дължина на тялото 26.7 сантиметра, като диапазонът е 23-28 сантиметра.

Обикновените бекаси като млади екземпляри са черни или кафяви, шарени с жълти оцветени ивици по гръбнака им с бяло оперение на корема. Тъй като обикновените бекаси израстват от младия стадий, те губят жълтия си оттенък и стават кафяви с черни ивици и бели коремни пера.

Размножаване на бекасите

Обикновените бекаси са моногамни животни, което означава, че един мъжки се чифтосва с една женска всяка година. Мъжките могат да бъдат класифицирани като доминиращи или подчинени. Женските обикновено избират да се чифтосват с доминиращи мъжки, които притежават територии с най-високо качество, наречени централни територии, където се намират в центъра на основното си местообитание. Женските избират мъжки въз основа на барабанните способности на мъжете. Барабанът е методът, по който вятърът и техните външни пера на опашката издават уникален, специфичен за вида звук.

Размножителният период на обикновения бекас е от началото на юни до средата на юли. Те са склонни да гнездят в замаскирани растителни зони, до блата и мочурища, за които търсят храна. Обикновеният бекас снася 4 яйца, които са маслинени на цвят с тъмнокафяви петна. Инкубационният им период продължава около 18-21 дни. След 10 до 20 дни малките напускат гнездото и предприемат първия си полет. Мъжките и женските бекаси достигат репродуктивна зрялост след 1 година.

По време на инкубационния период мъжките са по-малко ангажирани с яйцата, отколкото женските. След като женската снесе яйцата си, тя прекарва по-голямата част от времето си в мътене, което продължава около 18 до 21 дни, докато мъжките бекаси не прекарват време в инкубиране на яйца. През светлата част на деня обаче женските не прекарват толкова време в гнездото си, колкото през нощта, главно поради по-ниските температурни условия през нощта. След като яйцата се излюпят, и мъжките, и женските участват еднакво, като всеки се грижи за две малки, докато те напуснат гнездото.

Най-дългата известна продължителност на живота на обикновените бекаси е 18.2 години в дивата природа и не е посочена средна продължителност на живота за тези птици. Те не могат да живеят в плен.

С какво се хранят бекасите

Бекаси
Снимка: publicdomainpictures/pixabay.com

Обикновените бекаси намират по-голямата част от храната си в тинести плитчини, на около 370 метра от гнездата си. Бекасите изследват влажна почва, за да намерят по-голямата част от диетата си, която се състои от безгръбначни. Въпреки че през месеците април-август, когато почвата е постоянно достатъчно мека за изследване, храната на обикновените бекаси се състои главно от земни червеи и ларви на насекоми.

Клюнът на обикновения бекас е специално създаден да се адаптира към този тип хранене. Хранителната им рутина през цялата година включва 10-80 процента от следните храни: ларви на земни червеи, възрастни насекоми, по-малки насекоми, малки коремоноги и паякообразни. Нишките и семената на растенията се консумират в по-малки количества.

Самите бекаси са храна. Обикновените бекасини се ловуват за храна и спорт. В по-голямата част от Европа годишната оценка за ловуваните бекаси е средно около 1 500 000, което прави хората хищници по отношение на бекасите.

Поведение на бекасите

Обикновените бекасини са прелетни птици, които могат да бъдат намерени в цяла Евразия през по-топлите месеци и мигрират на юг към Африка през по-студените месеци. Те са дневни, като са активни през деня и живеят на земята. Обикновените бекаси са номадски птици, като се движат през цялата година в голям диапазон. Поведението им при размножаване включва наличие на йерархия, при която и мъжките, и женските участват в демонстративни битки и издавайки барабанен звук, който е комбинация от звуците на вятъра и перата им, за да намерят партньор.

В зависимост от разстоянието от гнездата до местата за хранене, женските могат да се разхождат или летят между двете. Онези птици, които се хранят в рамките на 70 метра от местата си за гнездене, се разхождат до там, докато тези на повече от 70 метра от местата за хранене летят напред-назад.

Обикновените бекаси - мъжки и женски, правят обаждания, които са дълги серии от характерен звук, напомнящ блеене на овца, който обикновено е много силен.

Болести и паразити по бекасите

Паразитите включват кръвни паразити като протозои Haemoproteus и Plasmodium. Тези от рода Haemoproteus са често срещани при повечето птици, влечуги и земноводни. Plasmodium може да зарази птици, влечуги, гризачи и хора, като причинява малария в техния гостоприемник.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest