Miau.bg»Статии»Животински Свят»Диви Животни»Лястовица - какво трябва да знаем?

Лястовица - какво трябва да знаем?

Лястовица - какво трябва да знаем?

За всеки човек лястовицата е символ на пролетта, на възраждащата се природа. Свързва се с мартеничките, които си подаряваме за здраве и щастие. Символиката с прелетната птица е многообразна. Тя прелита над океани и морета, изчезва и отново се появява и за човека става връзка между него и Бога. В по-общ смисъл е посредник между живота и смъртта.

Характеристика и местообитания на лястовицата

Лястовиците - Hirundinidae, са дребни птици от семейството на Врабчовите. Те са доста видове, като някои са под заплаха, заради човешката дейност, но други са много добре адаптирани и съжителстват отлично с човека. Това са леки, бързи и маневрени летци, които могат да летят със скорост до 120 километра в час. Продължителността на живота им е около 8 години.

Лястовичката не се среща само в Антарктика. За нейно родно място се смята африканският континент. Тези, които са местни видове там, не мигрират, а от останалите континенти са прелетни. Общо са 83 вида, разделени на 19 рода.

Тези, които се срещат в България, зимуват в родния си континент. Те са 5 вида лястовици: градска, селска, червенокръста, скална и брегова лястовици. Живеят навсякъде на сушата, без вечнозелените области. Всички видове лястовички на нашата територия са защитени от закона.

Видове лястовици в България

Сред лястовиците най-често се срещаме със селската и градската лястовица. Ето какви са характерните особености на видовете лястовици.

Селска лястовица

Селската лястовица може да се срещне навсякъде сред полските райони. Мъжкият и женската имат едва различими разлики във външността. Горната част на тялото при мъжките е синьочерна, с метален блясък. На челото и на гушката са тъмнокафяви. През гърдите им минава широка черна ивица. Останалата част е бяла. Опашката е вилообразна, силно извита. Крайните пера на опашката имат ивици в бяло.

Лястовица - какво трябва да знаем?

Женската няма метален блясък Гушката и гърдите са в ръждив цвят. Младите птици приличат на женската, но опашката не е толкова извита, както на възрастната женска.

Селската лястовица е прелетна птица. Долита през март и отлита през септември. В Африка при миграцията достига чак до нос Добра Надежда. Предпочита малките населени места, но живее и сред полето, макар и по-рядко.

Периодът на гнезденето започва през април. Прави си гнездото под навесите, стрехите, по стените, плевниците, балконите, а понякога под мостовете и входовете на пещерите. Гнездата са с форма на полукълбо. Лястовичките ги градят от кал и слюнката си, премесени със сламки, влакна и тревички.

Женската снася от 3 до 6 яйца, които са бели, но с гъсти кафеникави точки. Женската мъти яйцата около 2 седмици. Малките пилета са голички и родителите ги хранят в гнездото около 20 дни. След като го напуснат, възрастните птици се грижат за прехраната им още няколко дни. Всяка двойка отглежда 2-3 поколения годишно. Те са моногамни животни и живеят на двойки, като и двамата родители се грижат за прехраната на малките.

Храната на селската лястовичка се състои от дребни летящи насекоми, които улавя във въздуха. Тя е полезна птица, защото унищожава всякакви вредители и разрежда популацията на комарите, папатаците, мухите, молците и други. Годишно една птичка поглъща около милион насекоми.

Градска лястовица

Лястовица - какво трябва да знаем?

Градската лястовица е по-дребна от селската. Нейното тяло отгоре е сивочерно с метален блясък. Отдолу тялото и кръста на птичката са бели, а опашката не е толкова силно извита. Женските и мъжките не се различават на вид, тоест няма полов диформизъм при тях. Младите птици нямат метален блясък по гърбовете си, а края на перата им по гърба е по-светъл.

Градската лястовица, както и селската мигрира. Тя долита през април и отлита през септември. Зимата прекарва в Египет и Судан. Живее в силно населени места, понякога сред градското гъмжило. Гнездата си прави под навесите, корнизите и всички места, които са защитени от дъждовете. Този вид гнезди и на колонии, където гнездата са едно до друго и така са по-добре защитени.

Самото гнездо има полусферична форма и малък отговор на горната страна. Прави го от същите материали, както селската лястовица. Снася от 3 до 5 яйца, които родителите мътят 2 седмици. Малките остават в гнездото около 20 дни, а още няколко дни след това възрастните птици ги хранят. Младите се събират на ята със селските лястовици. Този вид отглежда 2 поколения през годината.

Градската лястовица също се храни с насекоми, улавяни при полет. Търси храната си в населени места, по нивите, ливадите, прелита и над блатата. В топло време лети високо във въздуха и там намира изобилие от насекомите, с които се храни. Когато стане студено, насекомите летят по-ниско, затова е лястовиците се стрелкат все по-ниско в преследването им.

Червенокръста лястовица

Този представител на семейството е със среден размер и по външност и поведение много прилича на селската лястовица. Разликата идва от цвета на кръста и долната част на тялото, които са с червеникаворозови оттенъци, което дава името на вида. Няма разлика между мъжки и женски на външен вид.

Лястовица - какво трябва да знаем?

За разлика от селската лястовица, червенокръстата лястовица избягва човешките селища и предпочита скалистите диви места. Може да се забележи в слабо населени райони. Храната на лястовицата не се различава от това, което ядат останалите видове, тя може да лови насекомите не само в полет, но и когато са кацнали на някое растение.

Тази птица също е моногамна и прави гнездото си от материалите, с които работят и останалите, но нейното гнездо наподобява срязана по дължина бутилка с гнездова камера и тесен тунел до нея. Снася 3 до 6 яйца, които мъти около две седмици. Отглеждането на малките е както при другите видове.

Брегова лястовица

Бреговата лястовица е дребен представител на семейството. Има къса опашка, съвсем слабо извита. Цветът на перата е черен и бял към сив, но не толкова контрастен, както на другите видове. Мъжките и женските не се различават на външен вид. В сравнение с останалите са по-дребни, но са отлични летци.

Птичката зимува в Южна Америка и Африка, най-често в сахарската пустиня. Обича покрайнините на сладководните басейни, най-вече реките. Живее и се храни на ята. Предимно насекоми са в менюто на този вид, които лови при полет.

Гнездото си прави по бреговете на реките. То е една дупка в склон с малък отвор. Моногамното семейство копае на смени с крака, докато го направи. Постила гнездовата камера със сламки, пера и пух. Снася от 2 до 5 бели яйца и ги мъти около 2 седмици. За малките се грижат както и останалите видове, но отликата е, че те отглеждат само едно люпило през годината.

Скална лястовица

Лястовица - какво трябва да знаем?

Скалната лястовичка е сравнително едра спрямо другите видове. Външно прилича повече на бреговата, отколкото на останалите. Този вид птички живее поединично или на малки ята. Не лети високо, но е изкусен и маневрен летец. Лови насекомите в полет, както останалите.

Тя лови и пеперуди. Когато пристигне напролет, тя остава за малко в ранината, до затопляне на времето и може да бъде видяна отблизо от по-широк кръг хора. Има много приятна пастелна украса. Ако бъде изненадана на скалите, тя става тревожна и кръжи известно време над натрапника, като цвърчи, но скоро след това се успокоява и губи интерес.

Гнездата си прави поединично или на съвсем малки колонии по скалите, високо над 50-60 метра. Снася от 3 до 5 бели яйца с кафеникави точки по тях и ги мъти както останалите. По същия начин се грижи и за пилетата.

Песента на лястовиците

Тази птичка пее и песента е едно весело чуруликане, като втората част от звука започва по-високо, но понижават тона накрая. С остър предупредителен вик се предупреждават за опасност. Сравнително тихи са там, където зимуват.

Болести при лястовиците

Известни са някои болести при лястовиците. Птичи грип, левкоза, както и марековата болест по птиците могат да засегнат и този вид. Повече птици умират обаче от вмешателството на човека в природата.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest