Miau.bg»Статии»Животински Свят»Насекоми»Какавиди - какво трябва да знаем

Какавиди - какво трябва да знаем

Какавиди - какво трябва да знаем
Снимка: Glady/pixabay.com

Всички насекоми, както и някои земноводни, като жабата, в своето развитие преминават през метаморфоза. Терминът идва от гръцки и в най-общ смисъл означава преобразуване. Процесът е познат както във флората, така и във фауната. При животинските видове назовава преминаването от едно форма в друга чрез приемане на нов външен вид и функции. Това изменение във физиологията е съпроводено с промяна и в начина на живот.

При видовете, преминаващи през процеса, метаморфозата обхваща стадиите от излюпването на яйцето до оформянето на възрастен индивид. Те са различен брой, според типа преобразуване. Основните типове метаморфоза са два: пълно и непълна.

При непълната от яйцето излиза ларва, която преминава средно около 5 ларвени стадия, като в последния вече се превръща в имаго. Стадият какавида липсва. В повечето случаи ларвата и имагото се хранят с една и съща храна.

Пълната метаморфоза включва какавиден стадий. При наличие на 4 стадия на метаморфоза, ларвите много често са червеобразни. След преминаване средно между 2 до 6 ларвени стадия, ларвата от последната възраст се превръща в какавида, в която се оформя имагото. При тези случаи най-често храната на ларвата е различна от тази на възрастното имаго.

Междинният стадий, наречен какавида, е твърде интересен не само защото някои видове го прескачат, но и защото носи своите ползи за хората, произвеждайки копринена нишка. Затова заслужава вниманието ни.

Какво е какавида?

Какавидата е стадий в развитието и растежа на някои видове, основно насекоми, които търпят трансформация. При този стадий се формира възрастното насекомо.

Среща се само в насекомите, наречени холометаболни, тоест минаващи през четири етапа. Наличието на етап какавида дава уникалното предимство на новия организъм да не се конфронтира с възрастните организми заради различните периоди в техния жизнен цикъл.

Самият процес на какавидиране започва след активен живот и хранене на ларвата, която нараства с огромни темпове, преминавайки през серия от няколкократни събличания на кожата си, които зависят като бройка от вида насекомо.

Групи какавиди

Какавидите са основно две групи.

При една група - пеперуди, придатъците са плътно прибрани до тялото.

При друга група - бръмбари, те са свободни.

Друго групиране се определя от наличието на пашкул. Повечето са скрити в копринен пашкул, или пръстенна къщичка, но пък болшинството двукрили какавидират във втвърдена и по-тъмна ларвена обвивка.

При всички групи и видове стадият какавида има една цел - да даде на насекомото период на покой, през който тъканите му да се преобразуват. Това е необходимо, защото промените са колосални, те са както структурни, така и физиологични.

Пеперудите преминават през какавиден стадий чрез гъсеницата

Образуване на какавидата

Първата стъпка към какавидиране е събличането на хитиновата обвивка на ларвата, а тя е заменена от пашкула, в който ларвата се увива. Преди обаче да се завие в пашкула си и да се превърне в какавида, ларвата трябва да произведе тази обвивка.

Обикновено ларвата преде пашкула си. Той прилича на лека пелена, която в своя горен край е лъскава и влакнеста, а в дъното и долната част е кафеникава и стъкловидна. Изпридането на пашкула става чрез секрет, който ларвата отделя от тялото си. Докато преде пашкула, обикновено използва само енергията на собственото си тяло, тъй като не се храни. Затова ларвите олекват, когато вече са завършили изпридането на обвивката си. Самото предене продължава няколко дни и зависи от вида насекомо.

След като обвивката е завършена, тя бива запечатана. Най-често това прави ларвата, но при пчелите примерно се върши от работничките. В пашкула ларвата остава неподвижна и в привиден покой. Точно организмът, който стои неподвижно, се нарича какавида.

Застиналото в покой състояние е само привидно и отвън. Вътре се извършват важни процеси, които преобразуват ларвата в нов организъм - имаго.

С изключение на нервната система и малка група клетки, всички останалитеу органи на ларвата се разпадат чрез процеса на фагоцитоза. Думата идва от гръцката дума ям и означава точно това - поглъщане и вътрешно клетъчно смилане. Така органите се преобразуват в течна субстанция. От групите клетки се образуват органите на възрастния организъм, имагото, следствие на делене и деференциране. През това време клетките използват за хранене субстанцията от разтворените органи на ларвата. Организмът в какавидата не приема храна отвън, затова се казва, че не се храни през този период.

Когато процесът на изграждане на тялото на възрастното имаго завърши, то избира подходящите външни условия, за да напусне пашкула като напълно изграден възрастен индивид. Той е полово зрял и готов за размножаване. Измененията, които търпи ларвата при превръщане в имаго, са приспособителни. Те са подготовка за бъдещия живот на независим организъм. Разликата във външния вид на ларвата и имагото е огромна, както и на начина им на живот и причината за това се крие в стадия какавида.

Насекомите, които преминават през пълна метаморфоза, включваща стадий какавида, са твърдокрилите, двукрилите, ципокрилите, пеперудите, скорпиониците, мегалоптерите, мрежокрилите, камилките, бълхите, ветрокрилите и ручейниците.

Разлики в стадия какавида при различните насекоми

На теория какавидата е един и същи етап в развитието на различни типове насекоми, които преминават и през този междинен етап на метаморфоза. В действителност обаче има доста различия, които са любопитни и показват изобретателността на природата, както и до какви еволюционни постижения са стигнали някои видове. Има примерно такива, които какавидират без пашкул. Най-интересни са тези, които са ни добре познати, тъй като ги наблюдаваме непрекъснато. Ето някои от тях.

Какавиди при мравките

Какавидата е трети етап от развитието на мравката. В зависимост от вида и условията на живот, ларвата какавидира след различен период от време. Интересно е, че някои видове мравки какавидират голи. Самата какавида изглежда като бяла, полупрозрачна мравка със свити крака и антенки. Други видове се обвиват в пашкул. Изплитат го от секрет, отделян от жлеза от долната им устна. С времето той потъмнява. Когато на задната му част се появи тъмно петно, това е знак, че храносмилателната система се е образувала и вече може да отделя. Предстои и излюпването на възрастната мравка.

И пчелите преминават през какавиди

Какавиди при пчелите

Пчелите са от тези насекоми, които какавидират в пашкул. Но дори тук се наблюдават различия. Пашкулът на пчелата майка се различава от този на пчелите работнички и на търтея. Нейният е нехомогенен, защото ларвата не успява да разпредели равномерно по тялото си секрета, който произвежда. Освен това ларвите на пчелите работници олекват след изпридане на пашкула, а тази на царицата става по-тежка, тъй като през това време тя се храни от пчелното млечице. Царицата преде пашкул за 2 дни, а търтеят за 3.

Какавиди при пеперуди

При пеперудата стадият какавида е класически. Ларвата, наречена гъсеница, намира място, където се закрепва с неистински крака или копринена нишка. Външната обвивка се втвърдява и се получава какавида.

Промените от гъсеница в пеперуда, които се извършват в какавидата, включват промяна на шест къси и дебели крачета в дълги и стройни такива. Челюстите от гризещ тип се заменят с хоботче за пиене на цветен нектар. Простите очи се заменят със сложни. Израстват четири прекрасно оцветени крила; тяло с аеродинамична форма; антенки; нова дихателна система с нов гръден кош, коремче и нови репродуктивни органи.

Ползи от стадия какавида за хората

За да какавидира, един от видовете пеперуда - копринената се обвива в пашкул, произведен от отделено от ларвата копринено влакно. Него използва за какавидиране. Този етап се нарича узряване и хората използват коприненото влакно за тъкане на красиви, ефирни и здрави платове. По тази причина копринената пеперуда е ценна и нейната ларва се отглежда. Наричат я копринена буба. Този процес е започнал още преди 4 хиляди години в Китай, а през 552 година е пренесен в Европа и по цял свят.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest