Miau.bg»Статии»Животински Свят»Насекоми»За Бръмбарите от А до Я

За Бръмбарите от А до Я

За бръмбарите от А до Я

В голямото семейство на насекомите бръмбарите заемат доста централно място. Наред с паяците те са едни от най-честите причинители на страх у хората. Всъщност те изобщо не са злодеи, както изглеждат в очите на тези, които се страхуват от тях.

От бръмбара имат основание да се боят мухите, които са любимата му храна, а също и градинарите, защото някои видове са голям вредител по селскостопанските култури, но за хората те са напълно безопасни. Нещо повече, някои от тях са особено ефектни като визия, а други като скарабея, са станали божествен символ. Запознаването с този интересен представител на насекомите може да разсее съмненията и да внесе яснота за същността на бръмбара.

Характеристика на бръмбара

Бръмбарът принадлежи към разред Coleoptera, твърдокрили, бръмбари. Разредът включва 176 семейства, в който влизат над 386 хиляди вида. Бръмбарите са разделени в 115 семейства, включващи 6 хиляди вида. Разнообразието е огромно и подсказва за дългото им присъствие на Земята. Те са тук от 300 милиона години.

Наименованието на твърдокрилите идва от гръцки. От там coleos се превежда като обвивка, капсула, а pteron значи крило. Наименованието е свързано с една от особеностите при крилата им.

Най-характерните отлики на разреда са хитиновата обвивка на тялото, която е плътна Тези насекоми имат най-голямо разнообразие във формата на антенките си. Имат добре развити фасетни очи, прости очи липсват. Устните органи са от гризещ тип. Някои обаче, като хоботниците, устните органи се намират върху удължение на главата, подобно на хобот. Имат добре развит преднегръд, който заема една трета от гръдния отдел и коремче. Краката им са ходилни, предназначени са и за бягане, а при някои видове са скачане и копаене.

Предните им крила са твърди и плътни. Наричат се елитри или надкрилия. Най-често покриват отгоре голяма част от коремчето или цялото. Задните крила са ципести и се скриват напълно под елитрите. Когато се готвят да излетят, те разтварят елитрите и разпъват ципестите крила.

При някои от тях елитрите се отварят, обръщат се обратно по дължината на тялото, разгъват се ципестите крила и тогава елитрите заемат летателно положение. При други бръмбари крилата са редуцирани. При някои видове, които не летят, елитрите са сраснали по средата, а ципестите крила са закърнели.

Бръмбарите са предимно сухоземни, но има и водни. Обитанията им са разнообразни. Повечето видове се хранят с растителна храна, но има и хищници, както и детритофаги. Те се хранят с малки частици от разложени растения и животни, наречени детрити.

Бръмбари

Всички минават през пълна метаморфоза. Стадият на ларвите, които живеят като напълно независими организми, може да бъде 3, но стига и до 15 при различните видове. Ларвата обикновено има много различен живот от този на имагото.

Семейства бръмбари

Семействата бръмбари, които могат да се намерят в България са многобройни и обхващат огромно число видове. Болшинството от тях са растителноядни и са вредители. Най-разпространените семейства бръмбари у нас и по света са следните:

Семейство Carabidae - Бегач

У нас се срещат около 6 хиляди вида от бръмбарите бегачи. Те са хищници и се хранят с насекоми, ларви, малки охлюви, червеи. Крачката им са приспособени за бягане. При много от тях елитрите са сраснали. Те не летят и обитават повърхността на почвата, могат да бъдат намерени и под камъните.

Най-едрият от бръмбарите бегачи е големият син бегач, който стига до 5, 6 сантиметра. Заедно с черния бегач са най-едрите видове на нашата територия, като и двата са нелетящи.

Семейство Dytiscidae - Плавач

Това са водни бръмбари, които плуват с видоизменени задни крака. От време на време те изплуват над водата и си поемат въздух, който складират в резервоари, намиращи се под елитрите. Тялото им е с форма на елипса, сплеснати са гръбно-коремно. Също са хищници, хранят се с представители на водните безгръбначни, но ловят и малки рибки.

Семейство Gyrinidae - Въртяч

Това също са водни бръмбари, които имат дребно тяло с форма на елипса, плуват в група по повърхността на застояли или бавно течащи води. Те са хищници и у нас са 10 вида.

Очите им са фасетни и са разделени на две части. Горната е за гледане над водата, а долната за под водата. Когато са в опасност или се хранят плуват под водата.

Семейство Silphidae - Гробар

Има различни видове бръмбари

Името на тези бръмбари показва, че както възрастните, така и ларвите се хранят от трупове на животни, но между тях има хищници и растителноядни. В България са познати 22 вида на бръмбар гробар. Растителноядните у нас са 4 вида, а от хищниците у нас и в Европа има само един вид - Dendroxena. Имагото яде гъсениците по листата на дъба, а ларвите са в почвата, където ядат ларви на други насекоми.

Семейство Lucanidae - Рогач

Това са бръмбари със силно уголемени мандибули(горни челюсти). Това се наблюдава при мъжките бръмбари рогачи. Ларвите се хранят с дървесина, а имагото със соковете на растенията. У нас се срещат 7 вида от тях.

Семейство Geotrupidae - Торен бръмбар

На цвят торните бръмбари се срещат в черно, синьо, виолетово или зелено, с метален блясък. Предните им крака са приспособени за копаене Ларвите на повечето видове се хранят с тор. Възрастните правят топче от тор, което заравят в почвата. То служи за храна на ларвата, когато се излюпи.

Семейство Melolonthidae - Майски бръмбар

Възрастните майски бръмбари летят в края на април и май, откъдето идва и името им. Женската снася яйцата си в почвата на 10-20 сантиметра дълбочина. Храната на ларвите са корените на растенията.

Семейство Getoniidae - Златка

Това са блестящо зелени, понякога с бронзов оттенък бръмбари. Ларвата им се развива в гниещи отпадъци. Това е един от големите видове бръмбари.

Семейство Rutelidae - Житар

Животът на бръмбарите е интересен

Те се срещат в кафяво и бежово. Вредители са по житните растения. В България са над 30 вида.

Семейство Lampiridae - Светулка

При някои видове мъжките са крилати и изпускат пулсираща светлина. Женските приличат на ларвата, безкрили са и светят постоянно. Ларвите им се хранят с охлюви.

От семейството на бръмбарите в България са много често срещани също ковачите и калинките, както и чернотелките, които са над 100 вида, а най-голям вредител е колорадският бръмбар.

Борбата с бръмбарите - вредители

Борбата срещу най-големия вредител по картофите - колорадският бръмбар, се води най-вече с химически препарати, с които се пръска срещу ларвите му, които са достигнали трета възраст. Те нанасят много вреди на посевите. Самите бръмбари на малка площ се събират с ръка.

Житните култури също са атакувани най-вече от ларвите на бръмбара житен бегач. Те повреждат посевите, докато са под или над земята. Борбата се води чрез съчетание на агротехнически и химически средства.

Някои от бръмбарите са със силно намаляла популация. Те са защитени от закона. Такъв е бръмбарът рогач. Той е защитен от закона за биоразнообразието, както и от Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна.

В световен план особено ценен е бръмбарът титан, най-големият и същевременно рядък вид в света. Златките също са ценни, макар да не са толкова редки като титана.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest