Брадат Лешояд

Брадат Лешояд
Снимка: pixabay.com

Брадатият лешояд (Gypaetus barbatus) е едра дневна граблива птица, която принадлежи към семейство Ястребови (Accipitridae). Той е единственият представител на рода Брадати лешояди (Gypaetus) и е най-древният жив съвременник на всички ястребоподобни птици. Брадатият лешояд е известен още като брадат орел, алпийски орел или костобер, заради своята специализирана диета, която включва кости от умрели животни.

Брадатият лешояд е един от най-редките и застрашени видове птици в Европа и България, където изчезва като гнездящ през 60-те години на XX век. В настоящия момент се провежда програма за реинтродукция (връщане) на брадатия лешояд в България, която има за цел да възстанови популацията на този уникален вид.

Как изглежда брадатият лешояд

Брадатият лешояд е една от най-едрите птици в света, с размах на крилете до 280 см и дължина на тялото от 95 до 105 см. Теглото му варира от 5 до 7 кг, като женската е по-едра от мъжкия. Оперението му е предимно кафяво или сиво, с по-светли или по-тъмни оттенъци според подвида.

Главата и шията са неоперени, с изключение на дългите пера на брадата, откъдето идва името на птицата. Кожата на главата и шията е жълта или оранжева, с червени или розови петна около очите и устата. Клюнът е силен и закривен, а краката са червени или розови, с остри нокти. Очите са светло кафяви или жълти. Младите птици са по-тъмни от възрастните и имат бели краища на опашката.

Местообитание на брадатия лешояд

Брадатият лешояд е разпространен в гористи и скалисти райони на Европа, Азия и Африка. В Европа се среща главно в Пиренеите, Алпите, Апенините, Балканите и Кавказ. В Азия обитава Хималаите, Памир, Тибет, Алтай, Тяншан и други планински вериги. В Африка се наблюдава в Етиопия, Кения, Танзания и Южна Африка. Общият брой на световната популация се оценява на около 1300 до 6700 двойки, като най-голямата част се намира в Азия.

Начин на живот на брадатия лешояд

Брадатият лешояд е дневна птица, която лети високо в небето, като използва термичните въздушни течения, за да планира с минимално усилие. Той е много издръжлив и може да прелита големи разстояния в търсене на храна. Брадатият лешояд е териториален и моногамен вид, който образува дълготрайни двойки.

Двойките си избират гнездови територии, които защитават от други птици и хищници. Гнездата са построени на труднодостъпни скали или пещери, където птиците съхраняват и костите, които са събрали. Брадатият лешояд е много интелигентна птица, която може да се адаптира към различни условия и да използва различни стратегии за оцеляване.

С какво се храни брадатият лешояд

Брадат лешояд в България
Снимка: ArminEP/pixabay.com

Брадатият лешояд е специализиран хищник, който се храни основно с кости от умрели животни, които намира на местата, където други лешояди са разкъсали труповете. Той вдига костите във въздуха и ги пуска от високо, за да се строшат и станат подходящи за храна. Може да поглъща кости с дължина до 25 см и да разбива такива с дебелина до 9 см.

Костите са богат източник на калций и други минерали, които са необходими за здравето на птицата.Брадатият лешояд може да изяде и други части от труповете като мускули, кожа, вътрешни органи и кръв, но предпочита костите. Понякога улавя и някои по-слабо подвижни и дребни животни като зайци, гризачи, змии, костенурки и други. Чупи черупката на костенурките по същия начин, както прави с костите. Брадатият лешояд не пие вода, тъй като получава достатъчно течности от храната си.

Брадатият лешояд в България

Брадатият лешояд е бил широко разпространен в България през миналото, като се срещал във всички планински райони на страната. През ХIХ век той е бил един от най-често срещаните лешояди в България, като се оценява, че популацията му е достигала до 100 двойки.

През ХХ век обаче популацията му значително намалява, за да се стигне до 60-те години на ХХ век, когато брадатият лешояд изчезва като гнездящ вид.

Основните причини за неговото изчезване са промените в земеделието, загубата на местообитания, отравянето на дивите животни, бракониерството и преследването от страна на човека. През 80-те години на ХХ век започнали първите опити за реинтродукция на брадатия лешояд в България, като са били изпуснати няколко птици от зоопаркове и развъдници.

През 90-те години на ХХ век са осъществени първите успешни гнездения на брадат лешояд в България, като са използвани птици, донесени от Испания и Франция. От 2007 година до наши дни се провежда програма за реинтродукция на брадатия лешояд в България, която е част от международен проект за опазване на вида. Програмата включва изкуствено гнездене, хранене, мониторинг и образование на местното население. Благодарение на тези усилия, популацията на брадатия лешояд в България е нараснала до около 40 птици, като се наблюдават редовни гнездения в Рила, Пирин, Стара планина и Родопите.

Роля и значение на брадатия лешояд в природата

Брадатият лешояд, като повечето лешояди, е важен елемент от екосистемата, като помага за рециклирането на органичните отпадъци и предотвратяването на разпространението на болести. Той е и индикатор за здравето на околната среда, тъй като е чувствителен към промените в биоразнообразието, качеството на въздуха и водата. Брадатият лешояд е и символ на културното и природно наследство на България, като е свързан с митове, легенди и традиции. Той е и обект на научни изследвания, които разкриват неговата еволюционна история, поведение и адаптации.

Брадатият лешояд е класифициран като застрашен вид от Международния съюз за опазване на природата, като се смята, че неговата световна популация е в спад. Най-големите заплахи за неговото оцеляване са загубата и фрагментацията на местообитанията, отравянето на дивите животни с пестициди, тежки метали и други вещества, бракониерството и преследването от страна на човека, сблъскването с електрически проводници и ветрогенератори, климатичните промени и намаляването на храната.

За да се запази брадатият лешояд, е необходимо да се прилагат мерки за опазване на неговите местообитания, да се предотвратява отравянето на дивите животни, да се контролира бракониерството и преследването, да се осигурява достатъчно храна, да се подпомага реинтродукцията и изкуственото гнездене, да се следи за здравето и движението на птиците, да се повишава осведомеността и подкрепата на местното население и да се сътрудничи с други страни и организации за опазване на вида.

Факти за брадатия лешояд

Брадати лешояди
Снимка: eg6da6/pixabay.com

- Брадатият лешояд е един от най-древните видове птици, като се смята, че се е разделил от общия прародител на всички ястребоподобни птици преди около 40 милиона години.

- Брадатият лешояд е един от най-дълго живеещите видове птици, като може да достигне до 40-50 години на възраст в дивото и до 70 години в плен.

- Брадатият лешояд има специална жлеза, която излъчва киселинна течност, помагаща за разграждането на костите и за почистването на кожата на главата и шията от кръв и мускули.

- Брадатият лешояд може да лети на височина до 7500 метра, като използва термичните въздушни течения, за да планира с минимално усилие.

- Брадатият лешояд е един от най-бързите видове птици, като може да достигне скорост до 200 км/ч при пикиране.

- Брадатият лешояд е един от най-гръмки видове птици, като издава различни звуци като свирене, викане, ръмжене, хъркане.

- Брадатият лешояд е един от най-цветните видове птици, като кожата на главата и шията му може да променя цвета си според настроението, сезона и пола. Цветът може да варира от жълт до оранжев, червен, розов и лилав.

- Брадатият лешояд е един от най-социалните видове птици, като образува дълготрайни двойки, които си сътрудничат за гнездене, хранене и отглеждане на малките. Той също така общува с други птици от своя вид, като се събира на общи ята.

Къде мога да наблюдавам брадатия лешояд в България?

Най-добрите места за наблюдаване на брадатия лешояд в България са Рила, Пирин, Стара планина и Родопите, където се провежда програма за реинтродукция на вида. Можете да се свържете с природозащитната организация Зелени Балкани, която изпълнява програмата, за да получите повече информация и съвети за наблюдаване на брадатия лешояд. Тази птица е много плашлива и трудно достъпна, затова трябва да бъдете търпеливи, внимателни и да спазвате правилата за поведение в неговото местообитание.

Хубавите новини за вида са, че през 2023 година беше поставен национален рекорд от общо 523 индивида, живеещи в страната. Това е повече от половината популация на брадатия лешояд на Балканите.

Най-много брадати лешояди живеят днес в Кресна и Врачански Балкан - 50 и 53 индивида съответно. Нови места, където видът е установен, са Централен Балкан – течаща реинтродукция (4 индивида) и Сакар.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest