Miau.bg»Статии»Животински Свят»Морски Обитатели»Как могат да бъдат спасени коралите

Как могат да бъдат спасени коралите

Как могат да бъдат спасени коралите

Глобалните промени в климата водят до намаляване на популацията и изчезване на редица биологични видове като акули, делфини, и други морски обитатели. Това се отнася с особена сила за коралите, които загиват.

В най-голямата коралова система в света - Големият бариерен риф, около половината от коралите са мъртви, а над 90 процента са обезцветени, което е първата стъпка към унищожаването им.

Причини за масовата смърт на коралите

Коралите са уязвима екосистема, която под въздействието на стреса поради заболяване и замърсяване или прегряване изхвърля своите симбиозни микроводорасли, придаващи ярките красиви цветове на коралите, с които те се отличават.

Високите температури в океаните и моретата, следствие на глобалното затопляне и замърсяването на водите от човешката дейност са основни причини за стреса, от който коралите страдат и се обезцветяват. Въглеродните емисии покачват киселинността на океаните и това оказва съществено негативно влияние върху коралите.

Обезцветените корали, следствие на изхвърлянето на микроводораслите в симбиоза с които живеят, са уязвими и застрашени, но все още живи. Ако бъдат спасени от стреса, те може да абсорбират нови микроводорасли и да възвърнат жизнения си вид.

Действия за спасяване на коралите

За спасяване на коралите от смърт усилията трябва да бъдат насочени едновременно към морето и към сушата. Морската вода никога не е била толкова топла, а повишаването на температурите продължава.

Установено е, че отпечатъците от човешката дейност на сушата като замърсяването на водите от отпадъци и навътре в морето от риболова, трябва едновременно и координирано да бъдат намалени, за да оцелеят коралите.

Тъй като водата на морската повърхност се е покачила до непознати досега граници, е установено, че основната причина за тези температурни аномалии е човешката дейност. А това се отразява на рифовете пагубно, защото всички корали страдат еднакво от топлинната вълна. Усилията по намаляването на въглеродните емисии и почистването на моретата и океаните от отпадъците могат да имат силен положителен ефект.

Опазване на коралите

Важен е и броят на рибите, хранещи се с водорасли. Изяждането на водорасли отворя път за израстване на нови. Затова премереният улов на риба ще даде възможност да се контролират рибните пасажи, използващи водорасли за храна, за да се осигури възможност за непрекъснато обновяване на загиващите корали.

Всички правилни стъпки ще дадат време на коралите за адаптация и самовъзстановяване, а това ще гарантира оцеляването им в бъдеще, защото те са важен елемент от водната екосистема.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest