Miau.bg»Статии»Животински Свят»Насекоми»Зимуването на пчелното семейство

Зимуването на пчелното семейство

Зимуването на пчелното семейство

Нормалното развитие на пчелното семейство се определя от много фактори и един от тях е тяхното зимуване, за да се развиват правилно през следващата пролет.

Добре зазимените пчели излизат от студения сезон с минимални загуби на пчели, развиват се бързо и събират повече мед. Слабите семейства се възстановяват трудно и понякога едва събират мед за собственото си изхранване.

Има и такива, които не преживяват зимата. Затова пчеларите трябва да бъдат внимателни към подготовката на пчелния кошер за зимата. Ето важните фактори за доброто зимуване на пчелите.

Сила на пчелното семейство

Броят на пчелите-работнички в пчелния кошер определя силата на пчелното семейство. Пчелите, запълващи мястото между две съседни пити или покриващи двете страни на една пита, се нарича междина и е прието да се смята, че в една междина има 2500 броя пчели. Според броя междини се пресмята дали пчелният кошер е силен или слаб.

Питите в кошера

В кошера трябва да има толкова рамки, колкото пълни междини с пчели има, за да зимуват пчелите успешно. Прекалено много рамки нарушават топлинния режим в кошера. Силните семейства зимуват със 7-8 рамки, а слабите с 5-6 броя.

Количеството на меда

За да зимуват успешно, на пчелите са нужни 15-20 килограма чист нектарен мед. Ако не се отглежда пило, се изразходва по-малко количество мед, около 800-1000 грама на месец. През февруари, когато започват да отглеждат пило, пчелите значително увеличават количеството на изразходвания мед.

Зимуване на пчели

Във всяка рамка в кошера трябва да има по 2 килограма мед, а в крайните рамки - по 3, 5 килограма. За да зимуват добре, за пчелите е важно не само количеството, но и качеството на меда.

Затопляне и вентилация на кошера

За да прекарат добре зимата, пчелите трябва да живеят в добре вентилиран кошер, при благоприятна температура. Затоплянето на кошера стана отстрани, отгоре, а понякога и от дъното. Под дъното е добре да има слама, сухи листа или някаква подложка за изолация.

Затоплянето на кошера отгоре е задължително. Може пчеларят да постави възглавници или празни рамки, запълнени със затоплящ материал.

Чистият въздух, който е много важен, се осигурява от входа на кошера. Затова е нужно да има малко свободно място между покривните дъсчици и входът да е насочен към средата на пчелното кълбо в кошера, за да може най-много пчели да имат достъп до чист въздух едновременно.

Други условия за добро зимуване на пчелите

За да прекарат успешно зимата, пчелите се нуждаят от максимално спокойствие. Добър вариант за зимуване е да бъдат по-далече от населените места. Трябва да са защитени от хищници, да няма директен достъп на слънчева светлина във вътрешността на кошера, да не бъдат запушени със сняг и да имат достатъчно храна.

Осигуряването на оптимални условия с грижите на пчеларя се гарантира, че пчелният кошер ще работи активно и ефективно през следващата пролет.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest