Болести по овцете

Болести по овцете

Профилактичните мероприятия са важна част от грижите за всеки един добитък, както и редовните прегледи при ветеринар, който да следи здравословното състояние на животните. Овцете също са предразположени към някои болести, от които те често могат да се заразят, като някои от тях да са и доста опасно и са заразни за човека.

Болести по овцете

Заразен епидидимит

Заболяването протича хронично и води до безплодие при овцете, както и спонтанни аборти при животните. Що се отнася до кочовете, то тази болест става причината за намаления обем на семенниците им. Към външните признаци на епидидимита можем да добавим това, че се наблюдава много силна асиметрия при животното, а също така осеменителната способност на мъжките намалява или се загубва изцяло.

Бруцелоза

Заболяването е заразно не само за добитъка, но и за хората. Най-лошото при него е това, че протича скрито, като при овцете характерните прояви на заболяването е треската, спонтанните аборти на женските, възпаление на половите органи, преждевременното раждане или пък мастит. При мъжките се забелязва хронично възпаление на семенниците, като профилактичните методи са много важни и те включват редовни изследвания на кръвта на животните.

Шап

Болестта е силно заразна и протича остро, като се среща не само при овцете, но и при козите, елените, сърните и други. Клиничните прояви на шапа е треската и афтите по вимето, цепката на копитото, както и ранички по лигавицата на хранопровода. Най-тежко от това заболяване боледуват кравите, като то води и до много висока смъртност сред добитъка, а именно около 60%.

Заболявания по овцете

Шарка

Отново е много силно заразно по овцете и протича доста остри при животните, като се характеризира със следната клинична картина - треска, гнойни секрети на очите, омърлушеност, отоци на клепачите. Смъртността зависи до голяма степен от това, каква е формата на заболяването като при овцете тя може да варира в доста широки граници от 2 до 50%, а при малките агънца може да достигне дори до 80%.

Ку-треска

Отново заболяването по овцете е заразно, като се среща не само при овцете, но при говедата и козите. Тази болест може да се предаде и на човека, тъй като е доста заразна, а клиничните прояви са свързани с намален апетит, треска, мастит, секрет от носа и очите, а също така бронхопневмония.

Антракс

Болестта отново е заразна не само за животните, но и за човека, При овцете заболяването има две форми, а именно остра и свръхостра, които водят до летален изход. Инфекцията е силно заразна и нейното предаване става основно по пасищата, като причинител на болестта е устойчивия антраксен бацил и по-точно неговите спори.

Ентеротоксемия

Заболяването се проявява през студените месеци на годината. Притича много тежко и води до смъртта на заразеното животно, като отново има две форми, а именно остра и свръхостра. Най-добрата профилактика е ваксинацията на добитъка.

Овце

Заразна ектима

Заболяването има заразен характер и се среща не само при овцете, но и при козите. Клиничните му прояви са обриви по устните или по цепката на копитото, срамните устни, вимето или пък по перинеума. При младите животни болестта завършва най-често със смърт, особено ако е в тежката си форма.

Листериоза (силажна болест)

Болестта се среща, както при хората, така и при птиците и бозайниците. Клиничната картина е свързана с признаците на парализа, силна възбуда, възпаление на мозъка и буйство, като състоянието води до неминуемата смърт на овцете. Предразполагащи фактори са грешките в храненето или простудата, както и прегряването. Най-често силажната болест се среща през есенно-зимния период или пролетните месеци.

Копитен гнилец

Клиничните прояви се изразяват в некротични промени по кожата или на мукозите, като заболяването може да протича подостро или хронично. В началото започва с куцането на животното, а след това се забелязва и оток на мястото, като често вследствие на залежаването овцете могат да умрат.

Важна част от грижите ви за добитъка е не само правилното хранене на овцете, но и редовната профилактика на стадото. Също така е необходимо да поддържате оптимални условия на отглеждането им, като температура и други. И не на последно място по значение са редовните прегледи при ветеринар, който да следи състоянието на животните.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest