Египетският лешояд е на път да изчезне

Египетският лешояд

Египетския лешояд е най-дребният и застрашен вид в Европа. Популацията на вида намалява най-бързо в Източна Европа. Според последните данни основни вина за това има храната, която е все по-ограничена.

В натуралният си хабитат египетските лешояди имат изключително разнообразна и богата хранителна база. До момента обаче има крайно недостатъчно данни за връзката между храната на демографските параметри.

Зоолозите са направили научна разработка, в която са изследвали дали намаляването на популацията на египетския лешояд в България и Гърция е свързана с промените във вида храна. Те са направили това чрез мониторинг на гнездовия успех и анализ на 3237 хранителни остатъци от 143 гнезда на египетски лешояди през периода 2006-2013 г.

Събраните данни позволиха да бъде уточнен хранителният спектър на египетските лешояди и демографските параметри на популацията им, които ще дадат насоки за бъдещи природозащитни мерки.

Данните показват, че гнезденето на тези птици не се влияе от разнообразието или състава на храната. В същото време обаче, ако диетата е твърде еднородна или разнообразна, честотата на заемана територия намалява или нараства. Друго, което им влияе, са наличието или липсата на диви и домашни животни в района.

Проучването е установило, че реална връзка между разнообразието на храната на вида в България не се е променило много в последните години. Въпреки това за египетските лешояди заплаха има. Най-голямата са санитарните ограничения в Европа за изнасяне на открито на трупове на домашни животни.

Това намали до голяма степен леснодостъпната храна за птиците в последните години. Това, от своя страна, води до промени в поведението и демографията на лешоядите. Тенденцията не е толкова засилена, но в дългосрочен план може да стане осезаема и да доведе до реалното изчезване на вида.

Рейтинг

5 2
4 0
3 0
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати