Птицата, която се върна от мъртвите

Птицата, която се върна от мъртвите

Много животински и растителни видове в природата са изчезнали безвъзвратно. За някои от тях имаме данни, че са съществували, а други вероятно не са оставили никаква следа след себе си.

По-различна е съдбата и нанелетяща птица, изчезнала преди 100 хиляди години. Днес тази птица отново обитава своя остров за изумление на учените.

Коя е тази птица и какво знаем за нея?

Птицата, която сякаш се е завърнала от света на мъртвите

Видът нелетящи птици с латинското наименование Dryolimnas curvieri е обитавал острови в Индийския океан до преди повече от 100 хиляди години. Птиците измират и изчезват като вид. По-късно тези птици отново са се възкресили и сега необезпокоявано бродят из своя атол. Това рядко явление се нарича итеративна еволюция.

Какво представлява тя?

Това е частен случай на паралелна еволюция, тоест еволюция, която се повтаря с паралелни или подобни видове, произхождащи от единния прародител, но в различни времеви периоди.

Подобни явления са изключително редки и представляват голяма изненада за учените. В случая видът не съществува от 100 хиляди години и сега отново е тук.

Такъв тип еволюция се наблюдава за първи път с птици от семейството Rallidae и е уникален пример за цялото развитие на птиците.

Открития, следствие на проведеното изследване на вида

Алдабра

Проведеното изследване открива два случая, при които един вид от семейството на птиците Rallidae колонизира атола Алдабра и по-късно става нелетящ вид и при двата случая. Времевият период между двата случая е десетки хиляди години.

Тези видове, подобно на други нелетящи птици като моа и додо, колонизират острови, в които фактически липсват хищници. Поради това те се превръщат в нелетящи, но безопасността им не е гарантирана само заради отсъствието на хищници.

Птиците от изследваното семейство - Rallidae, са местен вид за Мадагаскар и югозападните части на Индийския океан. Те са с размерите на домашна кокошка. Популациите им нарастват бързо и те непрекъснато мигрират от Мадагаскар на големи групи.

Пътят на тези, които тръгват на север или на юг, завършва в океана, където се давят. Мигриралите на запад стигат в Африка и там биват изядени от хищните животни. Групите, които тръгват на изток, колонизират океански острови като Мавриций и Алдабра. На Алдабра липсват хищници и птиците, които усядат там, постепенно стават нелетящи.

Какво се случва на атола Алдабра?

Преди 136 хиляди години Алдабра е залят от водите на океана поради голямо наводнение и всички растителни и животински видове загиват.

Открити са вкаменелости от кости на птици от семейство Rallidae, обитавало атола преди 100 хиляди години. Костите на краката и крилата им показват, че те не са летели.

Това свидетелства, че птици от семейство Rallidae два пъти колонизира атола и двата пъти еволюира до нелетящ вид в разстояние на няколко хиляди години.

Не е известен друг пример при птиците, който да демонстрира толкова категорично уникалната способност на един вид многократно да се превръща от летящ в нелетящ, след като колонизира атол, в който отсъстват хищници.

Рейтинг

5 1
4 0
3 0
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати