Грижи за новородените агнета

Rosi StoyanovaRosi Stoyanova
Администратор
41
Агнета

Агнилната кампания (периодът на раждане на овцете) е най-важният момент за овцевъдите, защото тогава овцете в стадото започват да раждат агнетата си. При подготовката на овцете за този момент много важен момент е изграждането на единични боксове за майките и малките.

В изградените боксове майките прекарват няколко дни със двоите агънца, по време на които ги приемат, а малките укрепват.

Най-сериозно внимание се обръща на домашните овце, които раждат за първи път – това са т.нар. дзвизки. В много случаи те не приемат своите агънца и им е необходимо повече време. Слабите и неукрепнали агнета също имат нужда от повече време в бокса с майка си, а здравите и пъргави агнета остават в боксовете 3-4 дни.

Стените на индивидуалния бокс се изработват от метални, дървени или пластмасови сглобяеми елементи. Подовата площ е средно около 1.5 кв. м, а броят на изградените боксове зависи от очакванията за протичане на агнилната кампания. Така протича първият етап от отглеждането на малките агнета.

Вторият етап се състои в обединяването в по-големи групи на майките с малките. Групата от може да се състои от 15-20 и да достига до 30 майки.

Боксовете за отделните групи трябва да са изградени, така че в единия им край по дължина да има водопойно корито, а между два съседни бокса се поставя комбинирана хранилка за груб и концентриран фураж.

За отглеждане на агнетата се прави отделение, където от 10-12-ти ден след раждането се захранват с концентриран фураж и хубаво сено. Отделението за агънцата се изгражда в самия бокс, но трябва да има преграда за овцете, за да не могат да ядат фуража на малките.

Необходимо е да се обръща специално внимание на овце, които са родили две агънце. Те трябва да се хранят по-добре и остават по-дълго време в единичните боксове.

През първите дни след раждането не трябва да се смесват агнета или овце, които са от различни групи, защото може да стан объркване и някои малки да останат без майка.

В някои случаи осиротели агънца или един близнак от овца с ниска млечност се налага да бъдат прехвърлени на друга майка. В този случаи се изчаква да роди високомлечна овца, чието малко се отнема веднага, а с околоплодната ѝ течност се намазват друг две еднакво развити агънца и се пускат веднага при нея.

Ако не е възможно малките да бозаят от друга майка, тогава се пристъпва към хранене на агнетата с изкуствено мляко или различни заместители на млякото.

Виж още: Разлика между агне и шиле и Грижа за шилета

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest