Miau.bg»Статии»Животински Свят»Диви Животни»Популациите на диви животни намаляват драстично

Популациите на диви животни намаляват драстично

Популациите на диви животни намаляват драстично

От 1970 година до сега популацията на дивите животни - бозайници, птици, земноводни, влечуги и риби е намаляла катастрофално с цели 69 процента. Това сочи доклад на Жива планета, който следи актуалните данни за дивата природа и рискове и заплахи пред нея. Тропическите райони на Земята днес са най-застрашени в този смисъл.

В помощ на организациите, занимаващи се с дивата природа е Лондонското зоологическо общество, които помагат в проучванията. Те следят 32 хиляди популации от 5230 животински вида, което показва, че на изводите им трябва да се гледа сериозно.

Данните са притеснителни, защото биоразнообразието изчезва с различна скорост, но навсякъде е в сериозни спадове като най-поразителен е този от 94 процента в Латинска Америка и карибския басейн. Тези райони са с най-богато биоразнообразие в света.

Много сериозно е положението и в Африка и в Азиатско-тихоокеанския басейн, където гръбначните животни са се свили с 55 и 66 процента.

Причините за изчезване на дивите животни са изменението на климата и дейността на човека. Те застрашават благосъстоянието на хората днес и бъдещите поколения.

Половината от световната икономика и оттам животът на милиарди хора зависят пряко от природата. По-нататъшната загуба на биоразнообразие трябва да спре бързо, за да се спасят и хората.

Най-много са пострадали сладководните видове, те са намалели с цели 83 процента, а това е повече от всяка друга група. Причината е на първо място загубата на местообитанията им и преградите пред мигриращите видове.

Изчезват местообитанията на животните

Амазонският речен делфин, източната равнинна горила са видове, намалели с 80 процента, а свръх експлоатацията на земята, нелегалният добив на дърва, въвеждането на инвазивни видове, замърсяването, наред с изменението на климата и загубата на местообитания влияят пагубно на природата.

Ситуацията с изчезването на дивите животни в България не е много по-добра. В рамките само на 5 години са пострадали почти 3 хиляди диви животни. Повечето са птици, следват ги бозайниците и влечугите.

Има убити екземпляри от защитени видове като кафявата мечка, а бракониерството на диви кози е заплаха за вида. Хиляди птици биват избивани от хората, а редки речни риби като дунавската есетра са почти изчезнали.

Запазването на дома на дивите животни е цел, която може да изгради бъдеще, в което хората ще живеят в хармония с природата и нейните диви обитатели.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest