Съвети при хранене на крави

Съвети при хранене на крави

Храненето на кравите има като основна цел получаването на повече, по-качествено и евтино мляко, като се запази здравето на животните. Недостатъчното и непълноценно хранене ограничават и оскъпяват продуктивността им.

Икономически най-изгодно е, когато се постигне максимална генетично обусловена млечност без използването на специални храни и добавки, които оскъпяват дажбите. Разходът на фуража за 1 килограм мляко тогава е най-малък, защото храната се разпределя на по-голямо количество продукция.

Недохранването на кравите, заедно с прехранването имат еднакво нежелани отрицателни последици и снижават млечната продуктивност.

Дажбите при хранене на кравите трябва да съдържат всички необходими хранителни вещества, а те са: белтъчини, мазнини и въглехидрати и да бъдат богати на витамини и минерали.

Като честота храните се хранят 2-3 пъти на ден. Различните видове фураж се залагат в определен ред - концентриран, сочни фуражи и накрая е грубия фураж.

През зимата кравите се хранят с концентрирани храни, сина, сочни фуражи - силаж, цвекло и груби или малоценни фуражи като слама, плява или царевичак. Сеното се дава сутрин и на обяд в малки количества, когато запасите са малки. Водопоят е толкова пъти, колкото е храненето.

Преди поднасянето на нова порция остатъците от предишното хранене се почистват от яслата, за да не загниват и ферментират. Като количество се измерва на 100 килограма живо тегло да се паднат 1-1, 5 килограма сено и 3-5 килограма силаж.

Концентрираният силаж трябва да се дава според млечността на кравата. Дозата е 200-300 грама за 1 килограм мляко. По време на лактация тези количества се увеличават.

Крави

През лятото млечните крави се хранят основно с паша и окосена зелена трева. При добра паша животните могат да се изхранят само с нея. Важи за животни с дневна млечност 10-15 килограма. На 100 килограма живо тегло се предвиждат по 5 килограма трева средно качество, а за всеки литър мляко по още 3 килограма трева.

Когато пашата е слаба, на кравите е нужно да се даде по 15-25 килограма окосена прясна трева. За храненето са необходими също зелена ръж, зелена люцерна, фуражна царевица и овесена смеска.

Организацията по правилното хранене на кравите може да се улесни, ако се разделят в групи според млечността им, времето на отелване, живото тегло и общото състояние и така ще бъде по-лесно да се изчисли правилно необходимата храна за всяка група. Простите схеми за хранене позволяват всяко животно да получи нужните му хранителни вещества, а храненето да бъде балансирано. Така се избягват и потенциални заболявания при кравите.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest