Търтей

Търтей
Снимка: PollyDot/pixbay.com

Пчелният кошер представлява едно пчелно семейство. То интересна и строго подредена йерархия. Пчелите са основно 3 типа - пчела - майка, пчели - работнички и търтеи. В зависимост от своя тип всеки индивид в това семейство има строго определена роля и съдба.

Много интересна роля в това женско царство имат търтеите. Това на практика са мъжките пчели, на които природата е отредила важна роля, неизвестно защо твърде подценена. Търтеят се приема за безполезен индивид и дори тази представа е привнесена в други области на живота, където с това название се определят всички индивиди, които не допринасят нищо към общото благо, а само използват ресурсите му.

За да бъдат реабилитирани търтеите поне частично, е нужно да се знае каква точно е работата им в кошера и защо завършват живота си самотни, изхвърлени и гладни.

Мястото и значението на търтеите в пчелното семейство

Пишейки негативно за търтеите, стари автори са създали едно общо негативно отношение към тях, че са лениви и готованци, които не събират мед, а само консумират наготово изработеното от другите пчели. Това не е цялата истина. През пролетта пчелите отглеждат внимателно търтеевото пило, което означава, че мъжките търтеи са им необходими и важни.

Премахването на пилото и унищожаването на търтеите не е полезно. Такива пчелни семейства изостават в своето развитие, събират по-малко цветен прашец и имат по-малко мед. Някои от най-важните дейности на търтеите включват:

- Присъствието на търтеи е стимул за пчелите - работнички да събират повече мед. Търтеите се явява стимул към по-ползотворна работа.

- С миризмата си тези насекоми активират останалите пчели да запазят стабилността си в полет, стимулират и пчелите хигиенистки, кърмачки и пазачки и така са от полза за цялата йерархична система в кошера.

- Към тяхната полезна работа трябва да се отбележи и терморегулацията, те затоплят или охлаждат пилото.

Пчели
Снимка: NiklasPntk / pixabay.bg

- Хигиената и защитата на семейството се осигурява чрез привличане на вредители и неприятели от страна търтеите, като по този начин се осигурява безпроблемната работа на пчелите работнички.

- Търтеевото пило е разположено в края на цялото пчелно пило и понася рисковете от измръзване, нападение и други, предпазвайки останалото пило

- Основната роля в живота им обаче се пада на оплождането на майката. Не случайно след този акт някои от тях умират, а останалите биват прогонени от кошера на пчелите.

Жизнен цикъл на търтея

Търтеят е мъжкият екземпляр при медоносните пчели. За разлика от женските пчели - работнички, търтеите нямат жила. Те не събират нито цветен прашец, нито правят мед и не могат да се хранят без помощта на пчелите работнички. Ролята им е да се чифтосват с неоплодената царица.

Търтеите са хаплоидни, развиват се от неоплодени яйца. Казано по-разбираемо те нямат баща, а само майка и дядо, но предават повечето си наследствени качества на бъдещите пчели.

Целият им цикъл на развитие, от яйце до излюпване, трае 24 дни, в които 3 дни те са яйца, 7 дни са ларва, 4- предкакавиди и 10 дни са какавиди.

Всичко започва през пролетта, когато пчелата майка снася търтеевото пило и от него се излюпват търтеите. Те са няколко стотин във всяко семейство, макар да са необходими само няколко от тях за оплождането на пчелата майка. Пчелите-работнички се грижат за търтеите и ги хранят, откъдето идва и широката употреба на названието търтей в човешкия живот.

Една еднодневна ларва бива посещавана 776 пъти, а шестдневната - 1507 пъти за 24 часа. Пчелите кърмачки не само посещават търтеевите ларви, за да ги хранят, но и да ги проверяват за храна, да извършват проветряване и други дейности.

После пчелите изгризват капачетата на килийките, за да се покаже търтеят. Когато си подаде хоботчето през килийката, пчелите му подават храна. Щом излезе от килийката, той първоначално стои неподвижен на нея 2-3 минути, а пчелите го хранят. Търтей на 1 ден е хранен по 22-23 пъти от пчелите, на 2 дни той получава храна по 16 пъти за деня. Търтеите над 4 дни получават храна от пчелите, която се състои от пчелен прашец и мед, смесени на кашица, и пчелно млечице, а след 4 дни вече и сами взимат мед от отворените килийки.

Пчелно семейство

Полова зрялост търтеите достигат 12-14 дни след излюпването си. Приемат ги безпроблемно във всяко семейство и затова те често са причина за пренасяне на болести между кошерите.

Общата продължителност на живота им е 55-60 дни, но по-често търтеите живеят 30-40 дни.

Анатомични особености на търтея

Анатомията на търтеите изцяло е подчинена на ролята им в пчелното семейство. Как да разпознаем търтеите? Освен че нямат жило, а хоботчето им е два пъти по-късо, тъй като не събират мед, тези членове на пчелния кошер имат по-едро тяло с тъпи краища, дълго 15-17 милиметра. Теглото им е 200 милиграма.

Гръдният им дял е много добре развит, със силна мускулатура, която осигурява бързото и далечно летене, когато следват царицата.

Коремчето им е широко, тъй като побира добре развитата полова система.

Най-впечатляващи са двете силно изпъкнали сложни очи отстрани на главата, които почти се сливат на темето. Те са оправдани от биологична гледна точка, за да могат да откриват пчелата майка и да я оплождат.

Изпълнение на основната роля на търтея - да оплоди пчелата майка

Подготовката за изпълнение на основната роля в живота на търтея започна още на 4-7 дни с първите им ориентировъчни полети.

След настъпването на половата зрелост, търтеите се подготвят за оплождане на цариците, събирайки се на определени места. Не всички търтеи обаче са способни да оплождат майките. Тези търтеи, които са излюпени от яйца, снесени от пчели търтовки, са негодни за оплождане. Способните да извършват оплождането, излитат в топлите тихи дни и се отправят към търтеевите сборни места. Те са на определени места на открито, защитено от ветровете, далече от високи дървета и хълмове. Размерът им варира от 30 до 200 метра в диаметър и зависи от терена.

Каква е ролята на търтеите

На тези сборища се събират търтеите от много пчелини и броят им понякога стига до 10 хиляди.

Търтеите биват привличани от пчелите майки на визуален принцип и чрез обонянието. Феромоните, излъчвани от цариците привличат търтеите и те се отправят бързо към тях. Копулацията се извършва в полет, като търтеят оставя част от половите си органи в майката, изпразвайки семето си в нейния семеприемник. Частите от половия орган се премахват от следващия, успял да я настигне търтей, чрез четчица, която е около члена му. Майката обикновено бива оплодена от 8-10 търтея, докато се напълни семеприемното мехурче. Чифтосването трае около 5 секунди на 10-40 метра над земята. Търтеите, които са се чифтосали, умират след акта.

Търтеите са много повече от необходимите за оплождане на царицата-пчела, така че малко от тях успяват да извършат тази дейност. Самото оплождане се нарича брачен танц и повечето майки извършват по няколко брачни полета, за да са сигурни, че ще получат достатъчно семенна течност, която им е необходима за оплождане на яйцата.

Съдбата на търтеите в края на брачния период

Оцелелите търтеи след оплождането биват прогонени от пчелите работнички извън кошера. Най-напред те спират да ги хранят и ги изтикват далече от медните пити. Тъй като остават без храна, търтеите изнемощяват и отслабват. Тогава биват прогонени навън. Търтеите умират от глад, студ или от неприятели.

Отношението към тях е биологично оправдано. Те са изпълнили ролята си и тъй като изяждат 3 пъти повече мед от пчелите работнички, те са излишни за семейството през зимата.

Следващата пролет пчелният кошер отглежда нови търтеи за следващата нужда от оплождане.

В някои случаи търтеите оцеляват в кошера и през зимата. Пчелите ги запазват обикновено при наличие на някакъв проблем, свързан с пчелата майка. Наличие на търтеи през зимата е сигнал за пчеларя, че има проблем с царицата в кошера. При добре проведено оплождане, през зимата няма търтеи в семейството на пчелите.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest