Рибки Разбора

Рибки разбора
Снимка: martin_hetto/pixabay.com

Сред акваристите много популярни са пъстрите видове, наричани често арлекин. Обикновено се отглеждат малки видове, тъй като за тях се изискват малки до средни аквариуми, а за някои се ползват настолни и наноаквариуми.

За един стандартен съд е важно обитателите да са от мирните видове, които съжителстват добре с други рибки, за да се създаде смесен аквариум с различни интересни видове за наблюдение.

На тези условия отговарят рибките разбора, които са представители на голямото и разнообразно семейство Киприниди, обхващащо около 3 хиляди вида риби, с което се нарежда на челното място сред гръбначните животни.

Самите разбори също представляват голям род и са много популярни като вид аквариуми рибки заради пъстрата си визия и добър нрав. Те се украса за всеки аквариум и затова е добре да се познават, за да заемат мястото си в сърцата на акваристите.

Класификация на рибки разбора

Разборите - Rasboras, са рибки за домашно отглеждане от семейство Cyprinidae - Киприниди. Това означава, че са свързани с видовете данио, златни рибки и други.

Няколко вида, принадлежащи към рода разбора се отглеждат в аквариуми, но много свързани родове са били назовавани с това общо име. През 2007 година е установено, че видът разбора не е монофилетичен.

В момента са установени 84 вида от този род. Популярни са арлекин, москитова разбора, червеноопашата разбора и други. По-нов вид, който печели интереса на акваристите са изумрудените джуджета разбори. Те са само около 2, 5 сантиметра, дари по-малко е са предназначени основно за настолни или нано аквариуми.

Разпространение и местообитания на рибки разбора

Естествените местообитания на рибките разбора са Южна и Югоизточна Азия, включително Югоизточен Китай.

Те обитават предимно леко течащи горски потоци, но се срещат и в заливни зони през влажния сезон.

Предпочитат плитка вода и обилна водна растителност. Там водата често се оцветява в кафяво от танините, отделяни от листата и други органични вещества, а рН може да бъде до 4 в някои местообитания. Светлината често е приглушена поради надвисналата растителност.

Естествената им среда се характеризира с ниско съдържание на минерали, висока концентрация на разтворими хуминови киселини заради това, че водата тече през торфени блата. Прекомерно овлажнената почва пречи на разпадането на листата и води до образуване на торф, който извлича хуминови киселини и други сродни съединения. Така химията на водата в различните местообитания се оказва еднаква.

Изисквания към водата в аквариума на рибки разбора

Рибки данио
Снимка: Kuznetsov_Peter/pixabay.com

Докато някои разбори, най-вече представителите на рода Boraras, се събират в дивата природа там, където водата е много мека и леко кисела, по-голямата част от продаваните видове за аквариуми се отглеждат във вода с по-високо рН и по-висока алкалност, отколкото в естествената им среда.

За аквариумните рН трябва да бъде между 6, 8 и 7, 8, температурата трябва да е между 24 и 28 градуса, но е установено, че рибките могат да живеят и при 21 градуса. За размножаване на рибки разбора обаче се изискват 28 градуса температура. Ако аквариумът се държи в помещение, където температурата е под 24 градуса, необходим е нагревател, за да се чувстват рибите добре.

Уловените в див вид рибки разбора предпочитат рН от 5 до 7, но всички изискват водата в аквариума да е добре филтрирана.

Изисквания към жилищните условия на рибки разбора

Тъй като в естествената си среда рибките живеят сред гъста растителност, в аквариума те ще се чувстват добре в добре засаден с растителност съд. Най-добре се справят в групи от по 7 екземпляра или повече.

Стресът може да се намали, ако съдът им е декориран с тъмен субстрат, тогава рибките ще покажат най-добрите си възможни цветове. Филтрирането е нужно да бъде леко, за да имитира бавно движещите се потоци, в които живеят сред природата, а капакът трябва да бъде затворен, за да изскачат навън.

Поведение и съвместимост на рибки разбора с други видове

Rasboras са мирни рибки и повечето видове от тях се разбират добре със сходни по размер риби в общността. В зависимост от видовете, могат да бъдат настанени с други разбори, тетри, данио, барбуси, гупи и плати. Подходящи дънни обитатели за техния съд са сомчетата и коридорас.

Джуджетата от вида се гледат най-добре във видов аквариум и поради малкия си размер могат да бъдат настанени с джуджета сладководни скариди.

Хранене на рибки разбора

Повечето разбори се считат за микро хищници, което означава, че се хранят с малки насекоми, зоопланктон, червеи и малки ракообразни, когато са в дивата природа.

В аквариума храната за рибки на люспи ще бъде много подходяща за тях, както и гранулите и пелетите. За миниатюрните видове подходяща е натрошената на малки трохи сушена храна, която да съответства на размера на устата им.

Замразени и живи храни също са подходящи най-вече като лакомство, или за да подпомогнат размножаването им. Най-добрият начин за хранене на рибките разбора е да им се дава 2 пъти дневно храна, която могат да консумират в рамките на 2-3 минути.

Разбора
Снимка: martin_hetto/pixabay.com

Размножаване на рибки разбора

Повечето видове растения в аквариума, са разпръскващи на яйца. Тези рибки разпределят яйцата си между растенията и не осигуряват родителска грижа за поколението. Яйцата се излюпват сами след около 18 часа след полагането им.

Известно е, че няколко вида, между които арлекинът закрепват яйцата от долната страна на листото на водното растение. Здрави възрастни риби, отглеждани в зрели и добре засадени аквариуми понякога произвеждат поколение без помощ от собственика на съда.

Как изглеждат рибки разбора?

Тъй като видовете разбори са много, техните характеристики варират силно. Всички обаче са цветни и не растат повече от 10 сантиметра, като най-често са около 5 сантиметра дълги. Само джуджетата са по около 2, 5 сантиметра, или дори по-малки.

Най-често отглежданата разбора е клиновидната, наричана по-често арлекинова разбора и затова нейната визия е етикетът на вида разбори.

Тя има тяло, чийто основен цвят от главата до опашката е оранжево-розов, а точният оттенък варира в зависимост от фактори като водните условия и популацията, от която рибката е произлязла.

Задната половина тялото е покрита с голяма триъгълна черна маркировка, която се стеснява към края на опашката и започва приблизително от средната точка на закрепване на гръбната перка.

Както и останалите киприниди, артикулацията на гръдните и тазовите перки следват познат модел, в който гръдните са разположени непосредствено отзад на хрилната обвивка, докато тазовите перки са по-далече назад по вентрелната част на тялото.

Гръдните, аналните и тазовите перки са оцветени в червено, опашната перка е раздвоена, като червеният цвят е концентриран в най-външните лъчи.

Напълно зрелият арлекин е 5 сантиметра дълъг. Мъжките имат малко по-големи черни петна по тялото от женските. Участъкът, прилежащ аналната перка, е по-заоблен при тях. Зрелите женски са със забележимо по-плътни тела.

Клиновидната разбора, която най-често се избира за аквариуми, живее 5-6 години при добро отглеждане.

Прочетете още за съвместимостта на аквариумните рибки и важни грижи за рибките.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest