Какво е тубифекс?

Какво е тубифекс?

Типът прешленести червеи се отнасят към трипластните животни с начленено тяло. Тялото им обикновено е с удължена, кръгла форма или гръбно коремно сплесната. Най-често са самостоятелни като начин на живот в сладководни, както и солени морски басейни.

Сред многобройните им представители е и тубифексът. Представлява червей с дължина от 2 до 8 сантиметра.

Естествените му условия за живот са плитките води, където погребва горната част от тялото си в калта. Отзад е оборудват с хриле, които са над земята. Плитката вода, в която живее, му позволява добрия достъп до кислорода и защита от рибите, които се хранят с него.

Червеите живеят в големи колонии на земята в замърсени и застояли води, така че дъното на водния басейн изглежда розово от телата на ръждивочервените на цвят червеи от типа тубифекс. Идентифицирани са около 13 вида от този червей, като точният им брой не е сигурен, тъй като видовете не се различават лесно един от друг.

Този тип червеи са хермафродити, но макар един екземпляр да притежава както мъжки, така и женски полови органи, те съзряват в различно време, което насърчава размножаването им чрез свързване на различни екземпляри.

Тубифекс се отглеждат и предлагат в търговската мрежа главно като храна за рибки. Те са любима жива храна както за тропическите риби, така и за някои сладководни видове. Като аквариумна храна са се използвали почти от самото начало на търговията с декоративни рибки за домашните аквариуми, но в началото са били събирани от открити канали. Сега се получават от отпадъчни води от люпилни за риби или от професионални ферми.

Тубифекс за храна на рибките

Тъй като живеят сред замърсена среда, необходимо е да бъдат измивани под струя течаща вода преди рибите да бъдат хранени с тях. В противен случай те могат да станат причина за заболявания при рибките.

Хранените с тубифекс риби растат бързо, защото червеите съдържат доброкачествени протеини, но са бедни на някои аминокиселени. Тубифексът е само част от балансирания хранителен режим на домашните любимци от аквариума и е популярна, но не единствена храна за тях.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest