Черен Щъркел

Черен Щъркел
Снимка: HE1958/pixabay.com

Черният щъркел, за разлика от белия, е много потайна птица. И докато белите щъркели са символ на късмета, децата и плодородието, то съществуването на черните видове е обвито в мистерия. Подобно мнение за тях се сформира и поради факта, че те живеят обикновено и свиват гнезда в доста отдалечени кътчета и гори.

Семейството на щъркелите се състои от няколко рода в три основни групи: арбореални щъркели (Mycteria и Anastomus), гигантски щъркели (Ephippiorhynchus, Jabiru и Leptoptilos) и типични щъркели (Ciconia). Черните щъркели са мигриращи, като на дължина достигат до метър, а размахът на крилете е около 200 см. Теглото на тези грациозни птици е средно около 3 килограма, като на цвят са черни със златисти и зеленикави отблясъци. Долната част на перушината им е бяла, като само човката и краката са червени. Като размер са малко по-малки от добре познатите на всички ни бели щъркели.

Интересен факт за черните щъркели е, че първите сведения за тях можем да намерим едва през 1960 година. Те обитават основно горите, затова и хората ги виждат по-рядко. Свиват гнездата си на големи дървета и се хранят с риби, насекоми, малки бозайници, различни мекотели и влечуги. Обикновено ловуват в плитките води, като хващат своята жертва с помощта на дългия си клюн. Размножават се само в по-топлите страни, а на есен отлитат като повечето птици в по-топлите, например в Африка или Индия. Връщат се отново в началото на пролетта. Само иберийската е непрелетна от тези видове птици.

Особености на черния щъркел

Друга особеност на черния щъркел е, че това са едни от малкото животни на планетата, които са изцяло моногамни и остават верни на партньора до края на живота си. Грижат се за малките си, като до навършването на 2-та седмица винаги има поне един от родителите в гнездото, защитавайки ги и бранейки дома си. Ловната територия на черния щъркел е около 5-8 километра от мястото, където е гнездото им, а размножителният им период започва в края на май месец.

Големината на гнездото е около метър и половина в диаметър, докато на ширина достига около 1 метър. Големите черни щъркели го изграждат върху клоните на големи и здрави дървета. Обикновено избират дъб или бук. Самите им гнезда са разположени на около 12-25 м от земята, за да е по-трудно да бъдат нападнати от други животни, които живеят в гората. Макар и по-рядко, но понякога могат да строят гнездото си и на скала, като то се изгражда и от двамата родители. Черните щъркели могат дори да използват за тази цел някое старо гнездо на грабливите птици, което е било изоставено. Важното за черните щъркели е мястото да е спокойно и тихо, както и да е безопасно за тях и потомството им.

Средно женската може да снесе около 3-5 яйца, като ги снася през интервали от около 2 дни. Мътенето на малките трае около 35 дни, като интересен факт е, че и двамата родители се занимават с това, тоест се редуват. Малките на черните щъркели остават в гнездото около 60-70 дни, като след това още 2 седмици родителите се грижат за тях. Достигат половата си зрялост около 3-та година.

Важно е да се грижим за природата и да опазваме животните, които са истинско богатство.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest