Дъждовен Червей

Дъждовен червей
Снимка: catarina132 /pixabay.com
Компактен бинокъл 30x60
Препоръчано за теб:
Компактен бинокъл 30x60
30.20 лв.
Виж ››

Червей е обидна квалификация, когато е отправено към някой индивид. Видът на създанието се назовава с думата, поражда неприятни чувства и атавистични желания у хората. А съвсем не трябва да бъде така.

Червеите са изключително издръжливи същества. Най-забележителната новина около тях е, че открити замразени червеи на 30 хиляди години успешно са върнати към живот. Става въпрос за микроскопични представители на тези организми, но този факт говори наистина много.

Отделно дъждовните червеи, които са сред най-известните в голямото семейство, са много полезни за структурата на почвата. Има ли наличие на много дъждовни червеи, значи почвата е богата на хумус.

Всичко това като че ли не е достатъчно, за да започнат хората да щадят тези създания. Може би запознаването с вида ще помогне за неговото по-добро приемане.

Разпространение на дъждовния червей

Дъждовният червей е наречен още и земен червей. Той е с научно название Lumbricina terrestris и е подразред на Червеите от типа на Прешленестите, латинско название Annelida.

Те са най-сложно организираните червеи, съставени от множество сегменти. Външното и вътрешното сигментиране на тялото улеснява движението на червея.

Целият тип представляват трипластни животни с нервна, кръвоносна и храносмилателна с отделителна системи.

Названието на типа Прешленести идва от факта, че тялото е изградено от отделни сегменти(прешлени). Смята се, че към типа спадат между 9 хиляди и 22 хиляди вида, тоест те са огромна популация. Трябва да се каже, че тук не спадат всички, които вече са изчезнали в процесите на еволюцията.

Намират се в солените и сладководните басейни, както и във влажните почви.

Дъждовният червей се среща и под название дъждовен червей, защото когато завали дъжд той напуска своето местообитание - почвата и излиза на повърхността. Тогава може да бъде забелязан като популация.

Дъждовният червей живее в почвата и затова се нарича и земен и населява всички континенти с изключение само на Антарктида.

При дъждовно време той излиза на повърхността, защото водата навлиза в неговите тунели в земята и ги наводнява. Оттам идва названието дъждовен червей

Как изглежда дъждовният червей?

Тялото на дъжовния червей е цилиндрично и с двустранна симетрия. Основният цвят на тялото е червеникаво кафяв, с различни цветови оттенъци. Идентичен му е торният червей, но при него червеникавата нотка е по-силна и освен това той живее в торища, образувани от изпражнения на животни.

Както е характерно за всички представители на Прешлинестите, тялото на дъждовния червей е начленено, като по коремната страна има малки четинки. Те служат за законтряне и помагат на създанието да се движи само напред. Червеят удължава предната си част, четинките се захващат в земята и задната част на тялото се придвижва напред. Така се осъществява движението.

Тялото му отвън е покрито с тънка кутикула, чията функция е основно защитна. Предпазва червея от физически наранявания, а също и от изсушаване. Затова винаги трябва да бъде влажна. Източник на нужната влага са жлези, които се намират под нея в слой епителни клетки.

В първото членче на тялото се намира устата. От нея храната преминава през глътка и хранопровод и стига в средното черво, а оттам в задното черво. По пътя храната бива обработвана от храносмилателни сокове и ензими.

Несмляната храна на дъждовния червей се изхвърля навън през анален отвор обратно в почвата, откъдето се взима храната.

Отделителната система на дъждовния червей е доста сложна. Съставена е от множество метанефридии. С този термин се обозначават тръбичките със жлезисти стени, които са разположени от двете страни на червото. Всяка от тези тръбични има фуниевиден отвор, обграден с реснички. Той се отваря в празнината на по-предното членче и завършва с отделителна пора в следващото членче.

Течностите, които навлизат в тази телесна празнина, образувана от членчетата, преминават през каналчета, където също се обменят вещества. Отпадъците си изхвърлят в околната среда през отделителни пори. Само първите три членчета и последното нямат такива тръбички - метанефридии.

При всички прешленести червеи от еволюционна гледна точка за първи път може да се види наличие на затворена кръвоносна система. Това означава, че кръвта не се излива в телесните празнини, а се движи по мрежа от кръвоносни съдове, сложно устроена. С тъканите контактува чрез капилярите.

Големите кръвоносни съдове са два и са разположени на гърба и корема по цялата дължина на тялото му. Има още 3 важни съда, като единият се разполага под нервния ствол, а другите два са странични около глътката. Има 5 аортни дъги, които играят ролята на сърцето, и изпомпват кръвта. Самата кръв е червена на цвят, защото съдържа хемоглобин. Тя циркулира като се движи или напред, или назад.

Земен червей
Снимка: zoosnow/pixabay.com

Дъждовният червей диша през кожата, защото няма отделна дихателна система. Обмяната се извършва по цялото повърхност.

Нервната му система е от ганглиев тип и се състои от нервни стволове, нервни влакна и нервни струпвания, с название ганглии. По корема на червея минава коремна нервна верига, като във всяко прешленче има малки ганглии. От тях излизат нервните окончания.

В третото по род от членчетата има надглътъчен ганглий. С двойка нерви той обгръща глътката и се свързва с друг ганглий- подглътъчният. Това наподобява мозъчно образувание. От него излизат нервите на коремната нервна верига.

Хранене на дъждовния червей

Дъждовният червей се храни с гниеща органична материя, която се намира в почвата. Това са листата и тревите, чиито остатъци после отново се връщат в почвения слой.

Размножаване при дъждовните червеи

Дъждовният червей е хермафродитно животно, един индивид притежава както мъжки, така и женски полови органи. Оплождането е кръстосано и самооплаждане не се наблюдава.

В Предния край на тялото, около десетото членче, се намират семенни мехурчета, а яйчниците са малко по-назад през 3 членчета.

При копулация два индивида си разменят семенна течност и тя се складира в специални семенници.

Когато яйцата узреят, по неначленената част на тялото се образува пръстенче от слуз. То се плъзва напред, минавайки през отвора на репродуктивните органи и обира яйцата. После преминава през отворите на семенниците, където се отделят сперматозоидите. Тогава става оплождането, а пръстенчето се изхлузва и става затворен пашкул.

От яйцата се излюпват червейчета, а не ларви. Този начин се нарича пряко развитие. Това размножаване се нарича безполово.

Средната продължителност на живота на червея е между 4 и 5 години.

Значение на дъждовния червей

Дъждовният червей има биологично предопределена роля да разрохва и обогатява почвата с кислород и органични вещества. Както дъждовния, така и близките видове са обект на промишлено отглеждане.

Заради тези им приноси дъждовните червеи са обект на промишлено отглеждане. Това се прави и защото тези червеи се използват като храна за животни, както и като стръв за спортен риболов. Те са естествена храна за птици като кукувици и други животни. Те се явяват продукт за хранене и на други обитатели на почвата като бръмбари, гущери, саламандри, жаби. Не е изключено с тях да залъжат глада си и животни като лисици, еноти, мишки, плъхове.

Дъждовният червей се явява много полезно животно за всяка екосистема и затова грижите за неговото опазване включват действия за контрола му.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest