Размножаване на папагал Жако

Преглед на публикациите касаещи размножаване на папагал жако. Научи това, което търсиш по темата. Прегледай най-новите постове за размножаване на папагал жако в сайта за любимци и животни Miau.bg.
  • За търговията с папагали Жако вече ще се иска специален сертификат

    За търговията с папагали Жако вече ще се иска специален сертификат

    26.06.2017прави по изискване на Конференция на страните по Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES). При купуването или продаването на папагал Жако ще се издава регистрационна карта...
  • Папагал Жако

    Папагал Жако

    10.03.20151дори да умре. Размножаване на папагал Жако Папагалът Жако може да се развъжда в домашни условия. Имайте предвид, че ако купувате женска на мъжкия си Жако, когото гледате отдавна, той може да ревнува и да я атакува...

Какво другите търсят